3 thoughts on “Return to Darkness IX

  1. hm, mårran minsann, men det översta talar till mig om vindgudarna, men för att komma på det behövdes nog himlen och ljuset, men bönen genom vinden pågår ju sedan i mörkret

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s